MINIATURY MORSKIE

Miniatury Morskie – seria wydawnicza o charakterze popularyzatorskim poruszająca szeroko pojętą tematykę morską (marynistyczną), ukazująca się nakładem Wydawnictwa Morskiego w Gdyni w latach 1958-1978. Stanowiły ją kilkudziesięciostronicowe broszury w kartonowej okładce, formatu A-5 (z wyjątkiem tzw. dużych Miniatur), o dużym nakładzie (pierwsze 30-50 tys.). Wśród autorów byli polscy pisarze-maryniści, m.in.: Jerzy Pertek, Andrzej Perepeczko; autorem okładek był Adam Werka.